அருந்தமிழ் மருத்துவம் 500

Discussion in 'Non Fiction' started by NATHIYAMOHANRAJA, Mar 11, 2019.

 1. NATHIYAMOHANRAJA

  NATHIYAMOHANRAJA Well-Known Member

  Joined:
  Jul 27, 2018
  Messages:
  4,430
  Likes Received:
  469
  Trophy Points:
  83
  Gender:
  Female
  Occupation:
  HOME MAKER
  Location:
  CHENNAI
  இன்னும் எத்தனை ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஆனாலும், இதுதான் மருந்து, புதிய கண்டுபிடிப்பெல்லாம் கிடையாது, ஒருதடவை சொன்னா சொன்னதுதான் ,
  இந்த பாடலை ஒவ்வொரு வரும் எழுதி வைத்து கொள்ளுங்கள், எக்காலத்திலும் உதவும்,
  இப்பாடல்
  அருந்தமிழ் மருத்துவம் 500 என்ற பாடலில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது
  சித்த மருத்துவர் பாக்கம் தமிழன்
  தமிழ் மருத்துவ அறிவுரைப்பா

  மூளைக்கு வல்லாரை
  முடிவளர நீலிநெல்லி
  ஈளைக்கு முசுமுசுக்கை
  எலும்பிற்கு இளம்பிரண்டை
  பல்லுக்கு வேலாலன்
  பசிக்குசீ ரகமிஞ்சி
  கல்லீரலுக்கு கரிசாலை
  காமாலைக்கு கீழாநெல்லி
  கண்ணுக்கு நந்தியாவட்டை
  காதுக்கு சுக்குமருள்
  தொண்டைக்கு அக்கரகாரம்
  தோலுக்கு அருகுவேம்பு
  நரம்பிற்கு அமுக்குரான்
  நாசிக்கு நொச்சிதும்பை
  உரத்திற்கு முருங்கைப்பூ
  ஊதலுக்கு நீர்முள்ளி
  முகத்திற்கு சந்தனநெய்
  மூட்டுக்கு முடக்கறுத்தான்
  அகத்திற்கு மருதம்பட்டை
  அம்மைக்கு வேம்புமஞ்சள்
  உடலுக்கு எள்ளெண்ணை
  உணர்ச்சிக்கு நிலப்பனை
  குடலுக்கு ஆமணக்கு
  கொழுப்பெதிர்க்க வெண்பூண்டே
  கருப்பைக்கு அசோகுபட்டை
  களைப்பிற்கு சீந்திலுப்பு
  குருதிக்கு அத்திப்பழம்
  குரலுக்கு தேன்மிளகே!
  விந்திற்கு ஓரிதழ்தாமரை
  வெள்ளைக்கு கற்றாழை
  சிந்தைக்கு தாமரைப்பூ
  சிறுநீர்க்கல்லுக்கு சிறுகண்பீளை
  கக்குவானுக்கு வசம்புத்தூள்
  காய்ச்சலுக்கு நிலவேம்பு
  விக்கலுக்கு மயிலிறகு
  வாய்ப்புண்ணிற்குமணத்தக்காளி
  நீர்க்கோவைக்கு சுக்குமிளகுநீர்
  நீரிழிவிற்கு ஆவாரைக்குடிநீ்ர்
  வேர்க்குருவிற்கு பனைநுங்குநீ
  வெட்டைக்கு சிறுசெருப்படையே
  தீப்புண்ணா குங்கிலியவெண்ணை
  சீழ்காதுக்கு நிலவேம்பு
  நாப்புண்ணிற்கு திரிபலாவேலன்
  நஞ்செதிர்க்க அவரிஎட்டி
  குருதிகழிச்சலுக்கு துத்திதேற்றான்
  குருதிகக்கலுக்கு இம்பூரல்வேர்
  பெரும்பாட்டிற்கு அத்திநாவல்
  பெருவயிறுக்கு மூக்கிரட்டை
  கக்கலுக்கு எலுமிச்சைஏலம்
  கழிச்சலுக்கு தயிர்சுண்டை
  அக்கிக்கு வெண்பூசனை
  ஆண்மைக்கு பூனைக்காலி
  வெண்படைக்கு பூவரசு கார்போகி
  விதைநோயா கழற்சிவிதை
  புண்படைக்கு புங்கன்சீமையகத்தி
  புழுகுடற்கு வாய்விளங்காமணக்கு
  கால்வெடிப்பா மருதாணிகிளிஞ்சல்
  கரும்படை வெட்பாலைசிரட்டை
  கால்சொறிக்குவெங்காரபனிநீர்
  கானாகடிக்கு குப்பைமேனிஉப்பே
  உடல்பெருக்க உளுந்துஎள்ளு
  உளம்மயக்க கஞ்சாகள்ளு
  உடல்இளைக்க தேன்கொள்ளு
  உடல் மறக்க இலங்கநெய்யே
  அருந்தமிழர் வாழ்வியலில்
  அன்றாடம்சிறுபிணிக்கு
  அருமருந்தாய் வழங்கியதை
  அறிந்தவரை உரைத்தேனே!!
   

Share This Page