காதல் கவிதைகள்...

Discussion in 'Poetry' started by NATHIYAMOHANRAJA, Nov 4, 2019.

 1. NATHIYAMOHANRAJA

  NATHIYAMOHANRAJA Well-Known Member

  Joined:
  Jul 27, 2018
  Messages:
  7,858
  Likes Received:
  523
  Trophy Points:
  113
  Gender:
  Female
  Occupation:
  HOME MAKER
  Location:
  CHENNAI
  என் காதல் கவிதையும் நீயும்..


  தினம் கவிதை கேட்கிறது
  உன் இதழ்
  உடனே தந்தும் விடுகின்றன
  உன் கண்கள்
  எழுதத்தான் மனமில்லை
  வெற்று மைக்கொண்டு
  உன் மென்மையை
  கரைத்து தா !
  சேமித்து கொள்கிறேன்
  கவிதையின் வழியாக
  உன்னை.
   
 2. NATHIYAMOHANRAJA

  NATHIYAMOHANRAJA Well-Known Member

  Joined:
  Jul 27, 2018
  Messages:
  7,858
  Likes Received:
  523
  Trophy Points:
  113
  Gender:
  Female
  Occupation:
  HOME MAKER
  Location:
  CHENNAI
  என் காதல் கவிதைகள்..

  கண்ணே உன்னைக்
  கண்டவுடன் என்
  எண்ணத்தில் பறக்கின்றன
  வண்ணத்துப் பூச்சிகள்-
  காதல் கவிதைகளாய்...
  காதல்தந்த என்
  கவிதையே நீதானே...!
   
 3. NATHIYAMOHANRAJA

  NATHIYAMOHANRAJA Well-Known Member

  Joined:
  Jul 27, 2018
  Messages:
  7,858
  Likes Received:
  523
  Trophy Points:
  113
  Gender:
  Female
  Occupation:
  HOME MAKER
  Location:
  CHENNAI
  என் காதல் கவிதையும் நீயும்..

  அன்பே..
  நானும் நீயும் வாழ்க்கையெனும்
  ஓடத்தில் ஏறினோம்
  ஓடம் கரை சேர்வதும் சேராததும்
  எம் கையிலே..
  அதற்குள்ளே
  காதல் கவிதைகள்பாடி
  உன்னை நான்
  கொச்சைப்படுத்த விரும்பவில்லை
  ஏனெனில்
  கவிதைகள்..
  வெறும் வார்த்தைகளே
   
 4. NATHIYAMOHANRAJA

  NATHIYAMOHANRAJA Well-Known Member

  Joined:
  Jul 27, 2018
  Messages:
  7,858
  Likes Received:
  523
  Trophy Points:
  113
  Gender:
  Female
  Occupation:
  HOME MAKER
  Location:
  CHENNAI
  என் காதல் கவிதையும் நீயும்

  விழியால் விதைத்து
  இதழில் மலரும்
  இனம்புரியாத குதூகலிப்பு
  கனவுக்கானல் நீரில் நீந்திக்கடந்தேன்
  அவள் ஒலி கேட்க
  காது மடல்கள் தவமிருக்கும்
  உணர்வுகள் உந்தித்தல்ல
  உடல் மட்டும் ஏனோ
  கல்லாய்ப்போக
  உள்ளலை அடிக்க
  ஓடாமலே மூச்சு வாங்க
  உனதுருவம் எண்ணியதும்
  எனதியல்பை இலக்க
  உனைக்காண எனைத்தடுக்கும்
  எனது இமை மீது கோபம்.
   
 5. NATHIYAMOHANRAJA

  NATHIYAMOHANRAJA Well-Known Member

  Joined:
  Jul 27, 2018
  Messages:
  7,858
  Likes Received:
  523
  Trophy Points:
  113
  Gender:
  Female
  Occupation:
  HOME MAKER
  Location:
  CHENNAI
  என் காதல் கவிதையும் நீயும்.


  உன்னை நோக்கிய
  எனது தேடல்களில்
  எஞ்சியது
  என் காதல் கவிதைகளும்
  உன் நினைவுகளும் தான்.
  எனக்குள் எதிர் பார்ப்புகளை
  ஏற்படுத்தியது போலவே
  ஏமாற்றத்தையும் தந்து விட்டீர்கள்
  என் காதல் கவிதையும் நீயும்...
   
 6. NATHIYAMOHANRAJA

  NATHIYAMOHANRAJA Well-Known Member

  Joined:
  Jul 27, 2018
  Messages:
  7,858
  Likes Received:
  523
  Trophy Points:
  113
  Gender:
  Female
  Occupation:
  HOME MAKER
  Location:
  CHENNAI
  எழுத்தாய் உதிரும் நாம்

  மனதில் அடைகாத்து
  உயிர்த்தெழுந்து பறக்கும்
  அக்கவிதையிலிருந்து
  தன்னை விடுவித்து வீழ்கிறது
  இறகுகள் - அது நான்
  மிக மென்மையாய் காற்றிலசைந்து
  அது உன் கைக்கெட்டியதா
  உதிரி எழுத்தாய்
  என்னைத்தான்
  உதிர்த்துக்கொண்டுமிருக்கிறேன்
  கண்டுகொண்டாயா
  உன் பெயரில் என் எத்தனை எழுத்துக்கள்
  இப்படியாய் நம்மைக் கலைத்துப்போடும்
  அழகு இலட்சணங்களிலிருந்துதான்
  நம்மைநாம் வரைந்தாக வேண்டும்
  திக்குத்தெரியாத இடத்தில் நீ
  நான் எங்கே
  ஒரு மலர்ச் செண்டு வாழ்த்து அட்டை
  காகிதமாகவேனும்
  இல்லையேல்
  ஒரு ஈமெயிலாகவேனும் வருவாயா
  என் முகவரிக்கு
  காத்திருக்கிறேன்
  நான் எழுதி முடிக்கவேண்டும் நம்மை
   
 7. NATHIYAMOHANRAJA

  NATHIYAMOHANRAJA Well-Known Member

  Joined:
  Jul 27, 2018
  Messages:
  7,858
  Likes Received:
  523
  Trophy Points:
  113
  Gender:
  Female
  Occupation:
  HOME MAKER
  Location:
  CHENNAI
  என் காதல் கவிதையும் நீயும்..

  பனிப் பெய்த ஓர் இரவும்
  அதிகாலைக் குளிர்ப் புல்லும்
  சாட்சி சொல்லும்
  வாயிருந்தால்
  பார்வையில் தீப்பற்றி
  இதயத்தைக் கருக்கிய
  ஆயிரத்தோர் இரவில்
  உன்னையும் இழந்திருந்தேன்
  உள்ளுக்குள்
  எங்கிலும் புகைகிறது துக்கம்
  பிதுக்கி இழுக்க நார்போல
  வந்து விடுமா
  அன்று என் கண்ணில் ஒட்டிய துயரம்.
   
 8. NATHIYAMOHANRAJA

  NATHIYAMOHANRAJA Well-Known Member

  Joined:
  Jul 27, 2018
  Messages:
  7,858
  Likes Received:
  523
  Trophy Points:
  113
  Gender:
  Female
  Occupation:
  HOME MAKER
  Location:
  CHENNAI
  என் காதல் கவிதையும் நீயும்..

  உள்மனதில் உனைத் தாங்கி
  உனக்கென நானலைந்த நாழிகைள்
  முள்ளாகத் தைக்கிறதின்றும் சகியே
  மலரின் மணமென நினைத்ததுதப்பா?

  பருவங்கள் பருவதமாயும் குழியாயும்
  பக்குவந்தா னில்லாமல் நீண்டதாயும்
  புருவங்கள் உயர்ந்துநிற்க நின்றக்காலும்
  புன்னகையுன்னில் கண்டது தானெப்போ?

  உறவினை யுன்னிலேற்றி யறைந்தேன்
  உத்தம விறவினை மெத்தவுரைத்தேன்
  புறங்காட்டி யெனையிகழ்ந்தாய் நீ
  பேதையுன்னால் பேதையானேன் நானே!

  கருவமிறங்கிய துந்தன் பொற்பாதங்களினூடு
  கருணாமணாள னென எனையேற்றாய்
  உருவிழந்த தென்னில் உயிர்பிறந்ததடி
  உயிரில் கலந்தாய் உறவுபூத்ததே யுன்னால்!

  நாழிகைகள் அந்தோசென்றிட நிமிர்ந்தாய்நீ
  நீயென்ன பேறாறோ எனவிகழ்ந்தாய்
  பழியெல்லாம் உனிலென்றாய் சுட்டெரித்தாய்
  பந்தமிழந்து நாதியற்று எனையிழந்தேன்!

  நானாக வில்லாமல் எனில்வளர்ந்துதாடி
  நாணினேன் பலவாறு எனையென்னி நானே
  தேனான யுன்மொழியே ஒலித்ததெங்கனும்
  தேம்பினே னுனையென்னி இப்பொழுதும்!

  நமதான இனியபொழுதுக ளொவ்வொன்றும்
  நம்மிருவர் சுகங்கண்டு கண்கூசு மப்போது
  சுமைதாங்கி நீயென்று யெனையிழந்தேனே
  சுடுமணலிலும் உன்நினைவில் நானே!

  அழியாத சுவடெனவே நீயென்னில் பெண்ணே
  அத்தானா யெனையேற்றாய் அதுவும்நன்றே
  ஊழியை நினைந்து உயிர்த்தேன் நானே
  உந்த னலைகள் காதல்கவியாயின என்னில்!
   
 9. NATHIYAMOHANRAJA

  NATHIYAMOHANRAJA Well-Known Member

  Joined:
  Jul 27, 2018
  Messages:
  7,858
  Likes Received:
  523
  Trophy Points:
  113
  Gender:
  Female
  Occupation:
  HOME MAKER
  Location:
  CHENNAI
  என் காதல் கவிதைகளும் நீயும்

  ஒரு பொங்கலுக்கு
  வெள்ளை அடிக்கும் போது
  என் கையில்
  கிடைத்தது
  உன் டைரி

  ஆணுக்கே உரிய
  அவசர புத்தியோடு
  அதை மறைத்து
  பின்னொருநாளில்
  வாசித்தேன்
  தனிமையில்

  பக்கத்துக்கு பக்கம்
  பாதுகாக்கப்பட்டிருந்தது
  என் உள்ளம்...
  சேகரிக்கப்பட்டிருந்தது
  என் காதல்...

  கடைசிப்பக்கத்தில் மட்டும்
  ஒற்றை வரியில்
  உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தது
  உன் காதல்...!

  "தொகுக்கப்பட இந்த
  கவிதைகளின்
  ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும்
  வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது
  நான் மட்டுமே!
   
 10. NATHIYAMOHANRAJA

  NATHIYAMOHANRAJA Well-Known Member

  Joined:
  Jul 27, 2018
  Messages:
  7,858
  Likes Received:
  523
  Trophy Points:
  113
  Gender:
  Female
  Occupation:
  HOME MAKER
  Location:
  CHENNAI
  என் காதல் கவிதையும் நீயும்...

  மொழியும் உணர்வும் பின்னிய பந்தம்,
  விழியாக வாழ்விற்குக் காதல் சந்தம்.
  வழியொன்றில் பயணிக்கும் காதலும் கவிதையும்
  அழிவற்று நீளும் வாழ்வு முழுதும்.

  தேன் சொட்டும் உன் அன்பும்
  எம் காதல் கவிதைகளும் கூடி
  வழியும் தேன் ஆறாக ஓட
  துளித்துளியாய் கொட்டட்டுமெம் வாழ்வு முழுதும்.
   

Share This Page