திருப்பாவை பாசுரம்

Discussion in 'Religious & Sprituality' started by NATHIYAMOHANRAJA, Dec 17, 2019.

 1. NATHIYAMOHANRAJA

  NATHIYAMOHANRAJA Well-Known Member

  Joined:
  Jul 27, 2018
  Messages:
  7,501
  Likes Received:
  523
  Trophy Points:
  113
  Gender:
  Female
  Occupation:
  HOME MAKER
  Location:
  CHENNAI
  மார்கழித் திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால்
  நீராட போதுவீர் போதுமினோ நேரிழையீர்
  சீர் மல்கும் ஆய்பாடிச் செல்வச் சிறுமீர்காள்
  கூர் வேல் கொடுந்தொழிலன் நந்தகோபன் குமரன்
  ஏரார்ந்த கண்ணி யசோதை இளஞ்சிங்கம்
  கார்மேனிச் செங்கண் கதிர் மதியம் போல் முகத்தான்
  நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான்
  பாரோர் புகழப் படிந்து ஏல் ஓர் எம்பாவாய்.
  நேர் இழையீர் - அழகிய ஆபரணங்களை அணிந்துள்ளவர்களே; பறை - விருப்பம்;
  ஏல் - கேள்; ஓர் - இதை நினைப்பாயாக; ஏலோர் - பாதத்தை நிறைத்து கிடக்கும் சொல்;
  எம்பாவாய் - எம்முடைய பாவையே - காமன்(மன்மதன்) மனைவி ரதி என்றும் கொள்ளலாம்.
  "மேல் காமனை நோற்கையாலே அவன் மனைவியான ரதியை சொல்லியதாகவும் ஆகும்"
   
 2. NATHIYAMOHANRAJA

  NATHIYAMOHANRAJA Well-Known Member

  Joined:
  Jul 27, 2018
  Messages:
  7,501
  Likes Received:
  523
  Trophy Points:
  113
  Gender:
  Female
  Occupation:
  HOME MAKER
  Location:
  CHENNAI
  திருப்பாவை பாசுரம் 2
  வையத்து வாழ்வீர்காள்! நாமும் நம் பாவைக்குச்
  செய்யும் கிரிசைகள் கேளீரோ, பாற்கடலுள்
  பையத் துயின்ற பரமனடி பாடி
  நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் நாட்காலே நீராடி
  மையிட்டு எழுதோம் மலரிட்டு நாம் முடியோம்
  செய்யாதன செய்யோம் தீக்குறளை சென்று ஓதோம்
  ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கைகாட்டி
  உய்யுமாறு எண்ணி உகந்து ஏல் ஓர் எம்பாவாய்.
  தீக்குறள் - கோள் சொற்கள்; உய்யும் ஆறு எண்ணி - வாழும் வழியை நினைத்து
   
 3. NATHIYAMOHANRAJA

  NATHIYAMOHANRAJA Well-Known Member

  Joined:
  Jul 27, 2018
  Messages:
  7,501
  Likes Received:
  523
  Trophy Points:
  113
  Gender:
  Female
  Occupation:
  HOME MAKER
  Location:
  CHENNAI
  திருப்பாவை பாசுரம் 4
  ஆழிமழைக் கண்ணா! ஒன்று நீ கைகரவேல்
  ஆழியுள் புக்கு முகந்து கொடார்த்தேரி
  ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் மெய் கறுத்துப்
  பாழியந் தோளுடைப் பத்மநாபன் கையில்
  ஆழிபோல் மின்னி, வலம்புரிபோல் நின்று அதிர்ந்து
  தாழாதே சார்ங்க முதைத்த சரமழை போல்
  வாழ உலகினில் பெய்திடாய் நாங்களும்
  மார்கழி நீராட மகிழ்ந்து ஏல் ஓர் எம்பாவாய்.
   
 4. NATHIYAMOHANRAJA

  NATHIYAMOHANRAJA Well-Known Member

  Joined:
  Jul 27, 2018
  Messages:
  7,501
  Likes Received:
  523
  Trophy Points:
  113
  Gender:
  Female
  Occupation:
  HOME MAKER
  Location:
  CHENNAI
  திருப்பாவை பாசுரம் 5
  மாயனை மன்னு வடமதுரை மைந்தனைத்
  தூய பெருநீர் யமுனைத் துறைவனை
  ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் அணி விளக்கைத்
  தாயைக் குடல் விளக்கஞ் செய்த தாமோதரனை
  தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவித் தொழுது
  வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க
  போய பிழையும் புகுதருவான் நின்றனவும்
  தீயினில் தூசாகும் செப்பு ஏல் ஓர் எம்பாவாய்.
   
 5. NATHIYAMOHANRAJA

  NATHIYAMOHANRAJA Well-Known Member

  Joined:
  Jul 27, 2018
  Messages:
  7,501
  Likes Received:
  523
  Trophy Points:
  113
  Gender:
  Female
  Occupation:
  HOME MAKER
  Location:
  CHENNAI
  திருப்பாவை பாசுரம் 6
  புள்ளும் சிலம்பின காண் புள்ளரையன் கோயிலில்
  வெள்ளை விளிசங்கின் பேரரவம் கேட்டிலையோ?
  பிள்ளாய் எழுந்திராய்! பேய்முலை நஞ்சுண்டு
  கள்ளச் சகடம் கலக் கழியக் காலோச்சி
  வெள்ளத் தரவில் துயில் அமர்ந்த வித்தினை
  உள்ளத்துக் கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும்
  மெள்ள எழுந்து அரியென்ற பேரரவம்
  உள்ளம் புகுந்து குளிர்ந்து ஏல் ஓர் எம்பாவாய்.
   
 6. NATHIYAMOHANRAJA

  NATHIYAMOHANRAJA Well-Known Member

  Joined:
  Jul 27, 2018
  Messages:
  7,501
  Likes Received:
  523
  Trophy Points:
  113
  Gender:
  Female
  Occupation:
  HOME MAKER
  Location:
  CHENNAI
  திருப்பாவை பாசுரம் 7
  கீசு கீசென்று எங்கும் ஆனைச் சாத்தன் கலந்து
  பேசின பேச்சரவம் கேட்டிலையோ பேய்ப் பெண்ணே
  காசும் பிறப்பும் கலகலப்பக் கைபேர்த்து
  வாச நறுங்குழல் ஆய்ச்சியர் மத்தினால்
  ஓசைப் படுத்த தயிர் அரவம் கேட்டிலையோ
  நாயகப் பெண் பிள்ளாய்! நாராயணன் மூர்த்தி
  கேசவனைப் பாடவும் நீ கேட்டே கிடத்தியோ
  தேசமுடையாய்! திற ஏல் ஓர் எம்பாவாய்.
   
 7. NATHIYAMOHANRAJA

  NATHIYAMOHANRAJA Well-Known Member

  Joined:
  Jul 27, 2018
  Messages:
  7,501
  Likes Received:
  523
  Trophy Points:
  113
  Gender:
  Female
  Occupation:
  HOME MAKER
  Location:
  CHENNAI
  திருப்பாவை பாசுரம் 8
  கீழ்வானம் வெள்ளென்று எருமை சிறு வீடு
  மேய்வான் பரந்தன காண் மிக்குள்ள பிள்ளைகளும்
  போவான் போகின்றாரைப் போகாமல் காத்து உன்னைக்
  கூவுவான் வந்து நின்றோம் கோதுகலமுடைய
  பாவாய் எழுந்திராய் பாடிப் பறை கொண்டு
  மாவாய் பிளந்தானை மல்லரை மாட்டிய
  தேவாதி தேவனைச் சென்று நாம் சேவித்தால்
  ஆவாவென்று ஆராய்ந்து அருள் ஏல் ஓர் எம்பாவாய்.
   
 8. NATHIYAMOHANRAJA

  NATHIYAMOHANRAJA Well-Known Member

  Joined:
  Jul 27, 2018
  Messages:
  7,501
  Likes Received:
  523
  Trophy Points:
  113
  Gender:
  Female
  Occupation:
  HOME MAKER
  Location:
  CHENNAI
  திருப்பாவை பாசுரம் 9
  தூமணி மாடத்துச் சுற்றும் விளக்கெரிய
  தூபம் கமழ துயில் அணை மேல் கண் வளரும்
  மாமான் மகளே! மணிக்கதவம் தாள் திறவாய்!
  மாமீர்! அவளை எழுப்பீரோ? உம் மகள் தான்
  ஊமையோ அன்றிச் செவிடோ அனந்தலோ
  ஏமப் பெருந்துயில் மந்திரப்பட்டாளோ?
  மாமாயன் மாதவன் வைகுந்தன் என்றென்று
  நாமம் பலவும் நவின்று ஏல் ஓர் எம்பாவாய்.
   
 9. NATHIYAMOHANRAJA

  NATHIYAMOHANRAJA Well-Known Member

  Joined:
  Jul 27, 2018
  Messages:
  7,501
  Likes Received:
  523
  Trophy Points:
  113
  Gender:
  Female
  Occupation:
  HOME MAKER
  Location:
  CHENNAI
  திருப்பாவை பாசுரம் 10
  நோற்றுச் சுவர்க்கம் புகுகின்ற அம்மனாய்!
  மாற்றமும் தாராரோ வாசல் திறவாதார்
  நாற்றத் துழாய் முடி நாராயணன் நம்மால்
  போற்றப் பறை தரும் புண்ணியனால் பண்டு ஒரு நாள்
  கூற்றத்தின் வாய் வீழ்ந்த கும்பகருணனும்
  தோற்று முனக்கே பெருந்துயில்தான் தந்தானோ?
  ஆற்ற அனந்தலுடையாய் அருங்கலமே
  தேற்றமாய் வந்து திற ஏல் ஓர் எம்பாவாய்!
   
 10. NATHIYAMOHANRAJA

  NATHIYAMOHANRAJA Well-Known Member

  Joined:
  Jul 27, 2018
  Messages:
  7,501
  Likes Received:
  523
  Trophy Points:
  113
  Gender:
  Female
  Occupation:
  HOME MAKER
  Location:
  CHENNAI
  திருப்பாவை பாசுரம் 11
  கற்றுக் கறவைக் கணங்கள் பல கறந்து
  செற்றார் திறல் அழியச் சென்று செருச் செய்யும்
  குற்ற மொன்றில்லாத கோவலர் தம் பொற்கொடியே
  புற்று அரவு அல்குல் புனமயிலே போதராய்
  சுற்றத்துத் தோழிமார் எல்லோரும் வந்து நின்
  முற்றம் புகுந்து முகில் வண்ணன் பேர் பாட
  சிற்றாதே பேசாதே செல்வப் பெண்டாட்டி நீ
  எற்றுக்கு உறங்கும் பொருள் ஏல் ஓர் எம்பாவாய்!
   

Share This Page