மெட்ராஸ் பாசைல கம்ப்யூட்டர் கத்துக்க நைனா...

Discussion in 'Forum Games & Chat' started by NATHIYAMOHANRAJA, Jun 14, 2019.

 1. NATHIYAMOHANRAJA

  NATHIYAMOHANRAJA Well-Known Member

  Joined:
  Jul 27, 2018
  Messages:
  7,858
  Likes Received:
  523
  Trophy Points:
  113
  Gender:
  Female
  Occupation:
  HOME MAKER
  Location:
  CHENNAI
  > > > > > > > > Open = தொற நைனா
  > > > > > > > > Close = பொத்திக்கோ
  > > > > > > > > Print Preview = பாத்து ப்ரிண்டடி
  > > > > > > > > View = லுக்கு வுடு
  > > > > > > > > Cut = vetu - குத்து
  > > > > > > > > Paste = ஒட்டு
  > > > > > > > > Paste Special = நல்லா எச்சய தொட்டு ஒட்டு
  > > > > > > > > File = பைலு
  > > > > > > > > Save = வெச்சுக்கோ
  > > > > > > > > Save as = ஐயே இப்டி வெச்சுக்கோ
  > > > > > > > > Save All = அல்லாத்தையும் வெச்சுக்கோ
  > > > > > > > > Find = தேடுபா
  > > > > > > > > Find Again = இன்னோரு தபா தேடுபா
  > > > > > > > > Move = ஜகா வாங்கு
  > > > > > > > > Zoom = பெர்சா காட்டு
  > > > > > > > > Zoom Out = சிர்சா காடு
  > > > > > > > > New = புச்சு
  > > > > > > > > Old = பழசு
  > > > > > > > > Replace = இத தூக்கி அப்பால போடு அத தூக்கி இப்பால போடு
  > > > > > > > > Run = ஓடு நைனா
  > > > > > > > > Execute = கொல்லு
  > > > > > > > > Delete = கீசிடு
  > > > > > > > > To! ols = இஸ்பேனரு
  > > > > > > > > Toolsbar = இஸ்பேனரு செட்டு
  > > > > > > > > Exit = ஓட்றா டேய்
  > > > > > > > > Compress = அமுகிபோடு
  > > > > > > > > Next = அப்பால
  > > > > > > > > Previous = முனாகடி
  > > > > > > > > Trash bin = குப்ப தொட்டி
  > > > > > > > > Drag & hold = நல்லா இஸ்து புடி
  > > > > > > > > Double click = ரண்டு தபா
  > > > > > > > > Do you want to delete selected item?= மெய்யாலுமே தூக்கிறவா..?
  > > > > > > > > Do you want to move selected item? = மெய்யாலுமே கடாசிறவா..?
  > > > > > > > > Do you want to save selected item? = மெய்யாலுமே வச்சுக்கவா..?
  > > > > > > > > Abort, Retry, Ignore = இஷ்டம் இல்லாட்டி உட்டுடு
  > > > > > > > > Yes,No,Cancel= இப்ப இன்னா சொல்லிக்கீறே நீ
  > > > > > > > > General protection fault = அல்லாம் காலி
  > > > > > > > > Access denied = கை வெச்சே, கீசிடுவெண்
  > > > > > > > > Unrecoverable error = படா பேஜாருபா
  > > > > > > > > Operation illegal = பேமானி..சாவு கெராக்கி...கய்த..கஸ்மாலம்...

  இன்னாபா, நல்லா கத்துக்கினியா..?
   

Share This Page