96 உடல் கூறுகள்

Discussion in 'General Discussion' started by kannamma 20, May 2, 2018.

 1. kannamma 20

  kannamma 20 Active Member

  Joined:
  May 14, 2017
  Messages:
  312
  Likes Received:
  241
  Trophy Points:
  43
  Gender:
  Female
  நமது உடற்கூறில் அடங்கியிருக்கும் தொன்னூற்றி ஆறு கூறுகளைப் பற்றி பார்ப்போம்.இவை அனைத்தும் இருபது வகைகளில் அடங்கி இருக்கிறது.

  அறிவு (1)


  இருவினை(2)
  *****
  நல்வினை
  தீவினை


  மூவாசைகள்(3)
  ******
  மண்
  பொன்
  பெண்


  அந்தக் கரணங்கள்(4)
  ********
  மனம்
  புத்தி
  சித்தம்
  அகங்காரம்


  பஞ்சபூதங்கள்(5)
  *******
  பிருதிவி - (பூமி - நிலம் - மண்)
  அப்பு - (ஜலம் - நீர் - புனல்)
  தேயு - (அக்னி - நெருப்பு - அனல்)
  வாயு - (கால் - காற்று - கனல்)
  ஆகாயம் ( வெளி - வானம் - விசும்பு)


  பஞ்ச ஞானேந்திரியங்கள்(5)
  ************
  மெய்
  வாய்
  கண்
  மூக்கு
  செவி


  பஞ்ச கன்மேந்திரியங்கள்(5)
  **********
  வாக்கு (வாய்)
  பாணி (கை)
  பாதம் (கால்)
  பாயுரு (மலவாய்)
  உபஸ்தம்(கருவாய்)


  பஞ்ச தன் மாத்திரைகள்(5)
  **********
  சுவை (ரசம்)
  ஒளி (ரூபம்)
  ஊறு (ஸ்பரிசம்)
  ஓசை (சப்தம்)
  நாற்றம் (கந்தம்)


  பஞ்ச கோசங்கள்(5)
  ********
  அன்னமய கோசம்
  பிராணமய கோசம்
  மனோமய கோசம்
  விஞ்ஞானமய கோசம்
  ஆனந்தமய கோசம்


  மூன்று மண்டலங்கள்(3)
  **********
  அக்னி மண்டலம்
  சூரிய மண்டலம்
  சந்திர மண்டலம்


  குணங்கள்(3)
  *****
  ராஜஸம்
  தாமசம்
  ஸாத்வீகம்


  மலங்கள்(3)
  *****
  ஆணவம்
  கன்மம்
  மாயை


  பிணிகள்(3)
  ******
  வாதம்
  பித்தம்
  சிலேத்துமம்


  ஏடனை(3)
  ****
  லோக ஏடனை
  அர்த்த ஏடனை
  புத்திர எடனை


  ஆதாரங்கள்(6)
  *****
  மூலாதாரம்
  சுவாதிஷ்டானம்
  மணிபூரகம்
  அனாகதம்
  விசுத்தி
  ஆஞ்ஞா


  அவஸ்தைகள்(5)
  *******
  சாக்கிரம் (நனவு)
  சொப்பனம் ( கனவு)
  சுழுத்தி (உறக்கம்)
  துரியம் ( நிஷ்டை)
  துரியாதீதம் (உயிர்ப்படக்கம்)


  தாதுக்கள்(7)
  ******
  இரசம்
  இரத்தம்
  மாமிசம்
  மேதஸ்
  அஸ்தி
  மச்சை
  சுக்கிலம் அல்லது சுரோணிதம்


  ராகங்கள்(8)
  *****
  காமம்
  குரோதம்
  லோபம்
  மோகம்
  மதம்
  மாச்சரியம்
  இடம்பம்
  அகங்காரம்


  தச நாடிகள்(10)
  ******
  இடைகலை - (இடப்பக்க நரம்பு)
  பிங்கலை - (வலப்பக்க நரம்பு)
  சுமுழுனை - (நடுநரம்பு)
  சிகுவை - (உள்நாக்கு நரம்பு)
  புருடன் - (வலக்கண் நரம்பு)
  காந்தாரி - (இடக்கண் நரம்பு)
  அத்தி - ( வலச்செவி நரம்பு)
  அலம்புடை - (இடச்செவி நரம்பு)
  சங்கினி - (கருவாய் நரம்பு)
  குகு - (மலவாய் நரம்பு)


  தசவாயுக்கள்(10)
  *******
  பிராணன் - உயிர்க்காற்று
  அபாணன் - மலக் காற்று
  வியானன் - தொழிற்காற்று
  உதானன் - ஒலிக்காற்று
  சமானன் - நிரவுக்காற்று
  நாகன் - விழிக்காற்று
  கூர்மன் - இமைக்காற்று
  கிருகரன் - தும்மற் காற்று
  தேவதத்தன் - கொட்டாவிக் காற்று
  தனஞ்செயன் - வீங்கல் காற்று


  ஆக மொத்தம் தொண்ணூற்றாறு கூறுகளைக் கொண்டது நமது உடல்.
   
  Athvika, Ezhilanbu and Shruthi like this.
 2. Shruthi

  Shruthi Active Member

  Joined:
  Oct 31, 2015
  Messages:
  118
  Likes Received:
  51
  Trophy Points:
  28
  Gender:
  Female
  மூவாசைகள்(3)
  ******
  மண்
  பொன்
  பெண்

  சூர்ப்பனகை ராமன் மேல் கொண்டது எதில் சேர்த்தி ?

  விளக்கவும் , தயை செய்து .
   
 3. Athvika

  Athvika Member

  Joined:
  Feb 14, 2018
  Messages:
  61
  Likes Received:
  27
  Trophy Points:
  8
  Gender:
  Female

Share This Page